Rovnoramenné a rovnostranné trojúhelníky

Rovnostranné a rovnoramenné trojúhelníky
Těžší úlohy nebo úlohy lehké, ale využívající více různých znalostí

Rovnostranné a rovnoramenné trojúhelníky
Těžší úlohy nebo úlohy lehké, ale využívající více různých znalostí

Lehké, vhodné pro základní školu

Z, S 120 ta=tb=tc
Z, S 127 Základna + obvod
Z, S 128 rovnostranný trojúhelník – vrchol + těžiště
S, Z 1047 rovnoramenný, Pc základna AB  
S, Z 1048 rovnoramenný, O, Sa, a  

Běžné

S, Z 124 Hlavní vrchol + vepsaná kružnice (tečny z bodu, podobně u úlohy 129)
Z, S 125 Hlavní vrchol C, Sc + r (poloměr kružnice opsané)  
S, Z 170 A, T, tb=tc=2ta
S 171 A, T, tb=ta tc=2/3*ta

Zpět na přehled témat

Napsat komentář