Rovnostranné a rovnoramenné trojúhelníky – lehké, pro ZŠ

Rovnostranné a rovnoramenné trojúhelníky
jednodušší úlohy, vhodné pro základní školu

Rovnostranné a rovnoramenné trojúhelníky
jednodušší úlohy, vhodné pro základní školu

Značení v tomto textu:

va … výška na stranu a
ta … těžnice na stranu a
Sc … střed strany c
Pc … pata výšky na stranu c
T … těžiště

Sestrojit trojúhelník

8 rovnostranný, dána strana
126 hlavní vrchol C, Sc, délka základny c
127 základna + obvod
172 hl. vrchol A, T, tb
1040 základna BC, va
1041 rameno AC, va
1042 hl. vrchol A, a, přímka p základny
1043 hl. vrchol A, d délka ramene, přímka p základny
1044 rovnostranný, hl. vrchol A, přímka p základny
1045 rameno AB, úhel alfa při hlavním vrcholu A
1046 rameno AB, úhel beta při vedlejším vrcholu B
1047 rameno AB, hl. vrcholu A, Pc
1048 rovnoramenný, O, Sa, a  

Těžší úlohy

125 hlavní vrchol C, Sc, r (poloměr opsané kružnice)
249 Sa, a, O (střed opsané kružnice)
120 ta=tb=tc
128 rovnostranný – vrchol + těžiště T
170 A, T, tb=tc=2ta

Zpět na přehled témat

Napsat komentář