Pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník

Pravoúhlý trojúhelník

Úlohy:

S, Z 106 Sestrojit střed kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku (dána pouze přepona)

Sestrojit pravoúhlý trojúhelník

Z 130 dána odvěsna + délka přepony
S 131 dána odvěsna + bod dotyku vepsané kružnice
S 132 dána odvěsna + poloměr vepsané kružnice
Z, S 133 dána přepona + délka odvěsny (Thaletova kružnice)
Z, S 280 dána přepona + výška na přeponu (Thaletova kružnice)

Zpět na přehled témat

Napsat komentář