Pravidelné mnohoúhelníky

Pravidelné mnohoúhelníky

Kromě úloh sestrojit rovnostranný (či rovnoramenný) trojúhelník jsme připravili
skupinu navzájem podobných úloh:

Pravidelné mnohoúhelníky

Kromě úloh sestrojit rovnostranný (či rovnoramenný) trojúhelník jsme připravili
skupinu navzájem podobných úloh:


Sestrojte pravidelný n-úhelník (čtverec, šestiúhelník, osmiúhelník, dvanáctiúhelník), je-li dáno
* Vrchol a střed
* Vrchol a střed strany
* Strana

Jsou to úlohy 150–161 a ještě úloha 6 (sestrojit čtverec).

Příklady navrhované sady:

Ve škole například všechny úlohy pro osmiúhelník (152, 153, 158)
a doma

všechny úlohy pro dvanáctiúhelník (155, 156, 157)
nebo vybranou úlohu pro všechny čtyři mnohoúhelníky (161, 154, 153, 156)

Zpět na přehled témat

Napsat komentář