Mnohoúhelníky

Mnohoúhelníky

Mnohoúhelníky

Označení v tomto textu

A, B, … vrcholy
alfa, beta, … vnitřní úhly při vrcholech A, B, …
r … poloměr opsané kružnice

Obecný mnohoúhelník:

S, Z  1101 dáno: strana AB, úhel alfa, délky: strany c a úhlopříček e, f

Tětivový čtyřúhelník

S   1250 A, B, r, alfa, beta
S   1251 A, B, r, gama, beta

a dále

viz

Pravidelné mnohoúhelníky
Rovnoběžníky a lichoběžníky

Zpět na přehled témat

Napsat komentář