Kružnice

Konstrukce kružnic dané vlastnosti

Konstrukce kružnic dané vlastnosti

Základní kružnice ve vztahu k trojúhelníku:

Z 90 opsaná kružnice
Z 91 vepsaná kružnice
Z 102 střed opsané kružnice
Z 103 střed vepsané kružnice
S 104 středy připsaných kružnic
Z 118 vepsaná do kosočtverce

Tečny ke kružnici:

Z, S 115 tečny z bodu
Z, S 116 tečny daného směru

Apolloniovy úlohy:

Z 90 B, B, B
Z 91 p, p, p – pouze 1 řešení (vepsaná kružnice)
S, Z 20 p, p, p – spec. rovnoběžky proťaté příčkou
S, Z 44, 45 p, p, k – spec. rovnoběžky
S, (Z) 46 B, k, k – spec. soustředné kružnice
S, (Z) 47 p, k, k – spec. soustředné kružnice
S 48 p, p, B

Pappovy úlohy:

S, Z 19 (pB), p
S 21 (kB), p
S, Z 22 (pB), B
S, Z 23 (kB), B
S 24 (pB), k
S 25 (kB), k

Dán poloměr:

Z, S 40 p, B, r
Z, S 41, 42 k, B, r
Z, S 43 p, p, r
Z 111 (kB), r – sestrojit středy kružnic
Z, S 113 k, k, r – vnější dotyk
Z, S 114 k, k, r – vnitřní dotyk
Z, S 119 (kp), r – spec. (kružnice s tečnou)

Další:

Z 112 dotýkají se dané kružnice a mají střed v daném bodě

Zpět na přehled témat

Napsat komentář