Vytvoření skupiny (úkolu)

učitel bez skupin

Proč tam ještě nic není… aneb Jak vytvořím domácí úkol?

Zadání úkolů mají podobu tzv. SKUPIN (půjde o skupiny úloh, které mají žáci vyřešit).

Novou skupinu (úkol) založíte v hlavní učitelské stránce pomocí tlačítka „Nová skupina“ ze skupiny tlačítek, která se nacházejí pod seznamem vašich skupin (nejspíš zatím prázdným).

založení skupiny

Proč tam ještě nic není… aneb Jak vytvořím domácí úkol?

Zadání úkolů mají podobu tzv. SKUPIN (půjde o skupiny úloh, které mají žáci vyřešit).

Novou skupinu (úkol) založíte v hlavní učitelské stránce pomocí tlačítka „Nová skupina“ ze skupiny tlačítek, která se nacházejí pod seznamem vašich skupin (nejspíš zatím prázdným).

založení skupiny

Ke každé skupině zvolte a do příslušného pole zapište její název. Podle něj se budete v seznamu skupin orientovat. (V seznamu sice uvidíte i číslo skupiny, to je ale jedinečné číslo, které přiděluje systém a vy ho nemůžete měnit.)

založení skupiny

Důležitá pole jsou „Začátek řešení úloh“„Konec řešení úloh“.
Začátek řešení úloh je datum (a čas), kdy se skupina zobrazí žákům. Do té doby ji můžete upravovat, aniž by žáci tušili nejen, co na ně chystáte, ale že na (pro) ně cosi chystáte.
Před tímto datem žáci skupinu nevidí.
Poznámka: Skupinu samozřejmě můžete upravovat kdykoliv, včetně změny časových limitů.

Konec řešení úloh je datum (a čas), dokdy by žáci měli úlohy vyřešit. Po uplynutí této doby se skupina graficky označí, aby bylo zřetelné, které skupiny jsou aktuální a které „prošlé“. Žáci i vy však skupinu stále vidíte, žáci mohou její úlohy řešit, jen jsou taková řešení odlišena.
Poznámka viz výše: Tento termín můžete kdykoliv změnit a skupinu znovu aktivovat nebo ji naopak ukončit dříve, než jste původně plánovali. Platnost všech řešení se označí vzhledem k novému termínu.

Poznámka slouží k předávání „vzkazů“ skupině studentů. Vidí ji pokaždé, když si skupinu otevřou. Můžete ji také upravovat průběžně.

Tlačítkem Vytvořit skupinu založíte a vrátíte se do hlavní stránky přehledu skupin.

výběr skupiny

Odtud skupinu tlačítkem Vybrat (vpravo vedle údajů o skupině) otevřete a:

prázdná skupina

  • Vyberete žáky, kteří do ní patří – tlačítko Seznam členů – ze seznamu, který jste si dříve vytvořili. V seznamu zaškrtněte ty žáky, pro které skupinu tvoříte. Nemusí to být všichni žáci ze třídy, můžete připravit různé úkoly pro části třídy, například odlišené podle schopností žáků, nebo individuální úkoly pro jednoho či několik žáků.
    Žák vidí jen ty skupiny, do nichž jste ho zařadili.
    Poznámka: Žáky můžete do skupiny zařadit (nebo je z ní vyřadit – máte-li k tomu důvod) i kdykoliv později.
  • Vyberete úlohy, kteří mají žáci řešit – tlačítko Seznam úloh – ze seznamu, který jsme pro vás připravili. Přečtěte si, jak úlohy vybírat.

výběr žáků
vybrané úlohy

K průběžným úpravám vlastností skupiny slouží tlačítko Úprava vlastností skupiny.

…zpět…

Napsat komentář