Založení a editace seznamu žáků

po přihlášení

Vytvoření a editace seznamu žáků

Dříve než budete zadávat svým žákům úkoly v GeoTestu, musíte žáky do GeoTestu zařadit – založit jim jejich žákovské účty.

Vytvoření a editace seznamu žáků

Dříve než budete zadávat svým žákům úkoly v GeoTestu, musíte žáky do GeoTestu zařadit – založit jim jejich žákovské účty.

po přihlášení Do prostředí pro editaci žáků přejdete z hlavní učitelské stránky (seznamu skupin) tlačítkem Moji žáci. Stejný postup použijete i kdykoliv později, budete-li chtít seznam žáků upravit.

Seznam vašich žáků je nejspíš prázdný. Vidíte zatím pouze tlačítka. Tlačítkem Nový žák budete žáky postupně zakládat.
Až žáky založíte, uvidíte je všechny v tomto seznamu, seřazeném podle tříd (možná učíte matematiku v několika třídách) a uvnitř tříd pak podle abecedy.


učitel bez žáků
založení žáka V okně pro založení žáka vyplníte potřebná pole. Pole JménoPříjmení pak vytvoří dohromady (bez mezery) přihlašovací jméno žáka. Pokud už v systému žák téhož jména existuje, systém za něj přidá číslice.
Na uvedenou e-mailovou adresu pak přijde mail s oznámením o zařazení do systému, který bude obsahovat logovací jméno a heslo.
Tip: Vložte do tohoto pole vlastní e-mailovou adresu – e-maily s hesly dostanete Vy a můžete hesla na první hodině žákům rozdat (a nestarat se o to, zda si je předem přečetli a zapamatovali…).

Tlačítkem Vytvořit žáka opravdu založíte (a systém odešle zmíněný mail), tlačítkem Zpět ukončíte práci bez vytvoření nového žáka. Na systém nespěchejte a nemačkejte tlačítko Vytvořit opakovaně. Až systém žáka založí, přepne vás zpět do přehledu – seznamu žáků.


úprava žáka

Budete-li chtít údaje o žákovi upravit, nebo žákovi vygenerovat nové heslo, vyberete příslušné tlačítko vedle údajů žáka v seznamu. Na obrázku vpravo vidíte obrazovku pro úpravu údajů o žákovi.


další editace žáka

Na následujícím obrázku vidíte vlevo seznam žáků a vpravo podobný seznam, z něhož vybíráte žáky do skupiny úloh.

seznamy žáků

…zpět…

 

Napsat komentář