Filtry, atributy úloh

filtr

Výběr úloh – filtry a atributy

Seznam úloh obsahuje úlohy různé obtížnosti, tématického zaměření a úlohy pro žáky různého věku a typu školy.
Základem sbírky jsou planimetrické konstrukční úlohy pro základní a střední školu. Ověřují základní pojmy a vztahy a požadují konstrukce bodů a přímek, trojúhelníků, mnohoúhelníků a kružnic.
Nejjednodušší z těchto úloh jsme zaměřili na nácvik a ověření dovednosti provádět konstrukce v programu GeoGebra.

Čísla, která vidíte v seznamu vlevo vedle zadání úlohy, mají pro orientaci v úlohách pouze vedlejší význam, netvoří souvislou posloupnost a úlohy nejsou podle nich odstupňovány. Platí pouze to, že zmíněné planimetrické úlohy mají nejnižší čísla (1–1999).


filtr

Pro usnadnění výběru úloh z připraveného seznamu můžete používat filtr.
Ten dovolí vybírat úlohy jak podle jména (tedy části názvu), tak podle atributů.
Do pole „Jméno:“ můžete zadat slovo či část textu z názvu úlohy a filtr pak vyhledá jen úlohy, které danému textu odpovídají. Text není citlivý na malá/velká písmena.

filtr dle jména
filtr dle atributu

Atributy rozlišují úlohy podle jejich určení, tématu, stupně školy a obtížnosti úlohy. Jsou uvedeny drobnějším písmem vpravo nad textem úlohy.
Zatím zde najdete následující možnosti:

C … cvičné úlohy pro nácvik práce s GeoGebrou či nácvik pozorného čtení úloh
číslice … obtížnost: 0 – zcela snadné, Z2 S1 – pro základní školu obtížnější, pro střední snadné atd.

PL … planimetrie
PM … promítací metody
KN … kinematika
DG … deskriptivní geometrie

S … střední škola
Z … základní škola
V … spíše vysoká škola (tématem, nikoliv obtížností)

ZK … základní konstrukce
TR … úlohy o trojúhelnících
MN … úlohy o mnohoúhelnících
KR … úlohy o kružnicích
KU … úlohy o kuželosečkách
pt … úlohy na/o zobrazení v rovině

filtr-obě pole

    • Úlohy 401–427 jsou základní konstrukce shodných a podobných zobrazení a konstrukce středů stejnolehlosti, úlohy 451–463 jsou konstrukční úlohy využívající zobrazení.
    • Úlohy, které jsou označeny čtyřčíslím začínajícím 4… jsou základní konstrukce deskriptivní geometrie zaměřené na základy promítacích metod.
    • Úlohy, které jsou označeny čtyřčíslím začínajícím 5… jsou základní konstrukce deskriptivní geometrie zaměřené na konstrukci kuželoseček.
    • Úlohy, které jsou označeny čtyřčíslím začínajícím 8… jsou tématem zaměřeny spíše pro vysoké školy technického směru. Obsahují základní geometrické konstrukce kinematiky.

…zpět…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *