Co by měli vědět žáci

Milí řešitelé, studenti,

v GeoTestu je pro vás připraveno prostředí pro řešení planimetrických úloh.

Po přihlášení přihlašovacím jménem a heslem uvidíte seznam úkolů, které máte vyřešit. U každého z nich vidíte termín, dokdy je úkol třeba splnit, aby byla vaše řešení započtena.
Ke kterémukoliv úkolu se ale můžete později kdykoliv vracet. Úkoly s „prošlým termínem“ uvidíte barevně označené, ale jsou přístupné, můžete je řešit.

Až si úkol (nazývá se „skupina“, protože je to skupina několika konstrukčních úloh) zvolíte, uvidíte seznam se zadáním jednotlivých úloh. Vlevo vedle každé úlohy vidíte okénko, které ukazuje jednak zda jste už úlohu zkoušeli řešit, jednak zda jste ji již vyřešili úspěšně. Po úspěšném vyřešení je políčko zelené s textem „OK“, do té doby je buď prázdné (ještě jste neřešili), nebo žluté s otazníkem.
Čísla ukazují počty pokusů. Například 6/2 znamená 6 pokusů v termínu a 2 po konečném termínu úkolu.

Po pravé straně vyberte úlohu stejně, jako jste předtím vybrali úkol (skupinu).
Zobrazí se vám okno se zadáním úlohy. Pod názvem úlohy a tlačítky pro odeslání konstrukce či pro návrat na předchozí stránku vidíte text – zadání úlohy. Pod zadáním se potevře okno Java-appletu s konstrukcí. Vašim úkolem je správně a úplně sestrojit požadované prvky konstrukce. K tomu, aby se vám to podařilo co nejdříve a správně, nepřehlédněte náš přehled ČASTÉ CHYBY. Upozorňuje na možná a častá úskalí při řešení.
Pokud jste s GeoGebrou dosud nepracovali, podívejte se na stručný NÁVOD.
Pokud se vám nezobrazilo okno s appletem, nemáte pravděpodobně na svém počítači nainstalovanou či povolenou Javu.

Pokud jste úlohu vyřešili, odešlete ji příslušným tlačítkem „Odeslat zobrazené řešení“ k vyhodnocení. Okno s hodnocením se zobrazí vzápětí. Pokud jste nebyli úspěšní, můžete své řešení opravit a odeslat znovu. Kdykoliv se také můžete vrátit zpět na stránku s výběrem úlohy a odtud zpět na výběr skupiny, nebo se odhlásit a pokračovat v řešení někdy později.

Pokud jste úspěšní nebyli, přečtěte si již zmíněný NÁVOD a PŘEHLED ČASTÝCH CHYB. Zde uvedeme alespoň několik stručných poznámek k řešení.

1) ČTĚTE ZADÁNÍ POZORNĚ. Nemusíte (i když můžete) sestrojovat nic jiného, než ty prvky, které potřebujete ke konstrukci požadovaných výsledných prvků. Všimněte si, zda máte sestrojit všechna řešení zadané úlohy nebo třeba jen některé z nich.

2) Dbejte na to, abyste správně pojmenovali výsledné prvky (přesně podle zadání) a nepřejmenovali si nedopatřením prvky dané.

3) Než řešení odešlete, přesvědčete se, že i při změně polohy/hodnoty zadaných prvků zůstává správné. Vracet prvky do původní polohy pak není třeba.

4) Při konstrukcích používejte NÁZVY konstrukčních prvků, nikoli jejich konkrétní hodnoty, které právě čtete z monitoru.

5) Vyvarujte se všech „volných rozhodnutí“, voleb, které nevycházejí jednoznačně ze zadání, pokud má taková volba vliv na správnost řešení. Nevolte libovolné body, libovolný z průsečíků a podobně. Může se stát, že v takovém případě dá konstrukce, která se vám jeví jako správná, při vyhodnocení nesprávný výsledek. Pokud si opravdu nevíte rady, jak problém odstranit, zkuste jiný postup konstrukce, určitě existuje.

6) Nepřejmenovávejte zadané prvky (body, čísla, …). Pokud nějaký zadaný prvek přejmenujete nedopatřením, název obnovte, nebo – pokud už si názvy nepamatujete – načtěte zadání znovu a úlohu znovu vyřešte.

Přejeme vám, ať vás řešení úloh v GeoTestu baví!

…zpět…

Napsat komentář