Úlohy v HTML5

Změny v zobrazování úloh, změny prostředí GeoGebry a ovládání v HTML5

Změny v zobrazování úloh, změny prostředí GeoGebry a ovládání v HTML5

HTML5 verse GeoGebry nevyžaduje Javu a měla by být novými versemi prohlížečů podporována (například MSIE od verse 10). To, jak pohodlně/nepohodlně/nedostatečně v ní bude možno opravdu řešit úlohy, se u jednotlivých prohlížečů liší.
První načítání stránky s HTML5 versí může trvat několik vteřin, takže se může chvíli zdát, že prohlížeč nic nedělá. Vydržte.
HTML5 varianta by měla pomoci tehdy, pokud prohlížeč Javu odmítá. (*) Jinak zatím nepřináší žádné větší pohodlí ani výhody.
Objevují se změny v zobrazování (vzhled objektů, viditelnost popisků) geometrických objektů a problémy či menší pohodlí při jejich přejmenování.
Změna ovládání vychází z toho, aby bylo GeoGebru možné používat i na tabletech, ne na všech se ale zatím bude řešení úloh dařit. Přidali jsme sice tlačítko umožňující přejmenovat objekt, ale ani tak není řešení úloh z tabletu vůbec pohodlné.

Volné body, čísla, úhly, … můžeme rychle přejmenovat poté, co na ně poklikáme v „Algebraickém okně“. Kolizi názvů ale v tomto případě GeoGebra řeší varováním a přejmenování neprovede.
Pro závislé objekty takto vyvoláme možnost předefinování (které může být spojené s možností přejmenování).
Poklikání na objekt v Nákresně obvykle nedělá nic.
Pravé tlačítko myši (v Nákresně i v Algebraickém okně) vyvolá menu, kde je volba „Přejmenovat“. K potvrzení je třeba zvolit „OK“. Takové přejmenování se provede tak, jak jsme zvyklí – pokud by došlo ke kolizi, tj. objekt s požadovaným názvem již existuje, „starý“ objekt se automaticky přejmenuje.

Tolik jen stručné informace k prvním pokusům s řešením úloh GeoTestu v HTML5. Dá se očekávat, že se zobrazování geometrických objektů a způsoby jejich úprav budou ještě měnit.

Dobrý rok 2014!
Šárka

(*) Dodatečná poznámka ze dne 16. 1. – po aktualizaci Javy ze středy 15. 1. nejspíš základní Java versi odmítají i ty prohlížeče, které ji dosud tolerovaly.

Šárka

Napsat komentář