G. Polya: How To Solve It

Kniha o tom, jak řešit problémy – a jak to učit studenty.


G. Polya: How To Solve It

první vydání: 1945, druhé vydání 1957

Kniha o tom, jak řešit problémy - a jak to učit studenty.

Čtyři části
- 1. In the classroom
- 2. How to solve it
- 3. Short dictionary of heuristics
- 4. Problems, hits, solutions
...ale to hlavní je na jedné stránce PŘED vlastním začátkem -
- algoritmus "how to solve it":

################################################################################
################################################################################
################################################################################
  A. Porozumět problému
   - Otázky opakující se v celé knize:
    - Jaká je neznámá (co hledáme)?
    - Jaká jsou data (co známe)?
    - Jaké jsou podmínky?
     - jsou podmínky splnitelné?
     - stačí podmínky k tomu, aby určily řešení?
     - nebo jsou nedostatečné?
     - jsou redundantní?
     - jsou sporné?
    - Nakresli si obrázek
    - Zaveď vhodné označení
    - Odděl různé části podmínek. Můžeš je zapsat?
     
  B. Navrhnout plán
   - Už jsi to někdy viděl?
   - Nebo jsi viděl stejný problém v trochu jiném tvaru?
   - Znáš příbuzný problém?
    - Znáš větu, která by mohla být užitečná?
   - Podívej se na neznámé!
    - Zkus myslet na příbuzný problém, který má stejné nebo podobné neznámé
   - Máš problém příbuzný k tvému, který už je vyřešený. Můžeš ho využít?
    - Můžeš použít jeho výsledky?
    - Můžeš použít jeho metodu?
    - Můžeš přidat nějaký pomocný prvek, abys tím umožnil jeho využití?
    - Můžeš problém formulovat jinak?
    - A ještě jinak?
    - Vrať se k definicím.

  C. Provést plán
   - Zkontroluj každý krok plánu.
    Vidíš, že je správný? Můžeš to dokázat?
    
  D. Ohlédnout se
   - Můžeš zkontrolovat výsledek?
   - Mohl jsi výsledek získat jinak?
   - Můžeš ho hned vidět?
   - Můžeš použít ten výsledek nebo tu metodu pro jiný problém?
################################################################################
################################################################################
################################################################################
Komentář: Tohle bych měl učit.
     Řešíme problémy, intuitivně něco z toho dělám,
     ale tohle bychom mohli učit jako (meta-)algoritmus!


k částem:

- 1. In the classroom
 - Jeden z nejdůležitějších úkolů učitele je pomáhat studentům.
 - Student by měl získat tolik zkušenosti ze samostatné práce, kolik jen jde.
 - Učitel by měl pomáhat ne příliš moc a ne moc málo,
  aby na tsudenta zbyl rozumný díl práce.
 - Otázky, doporučení (Co je neznámá etc.), obecné otázky.
 - Když hledáme řešení, měnit úhel pohledu na problém.
 - Řešení má čtyři fáze, každá je důležitá.
  - Porozumění problému.
   Je bláznovství odpovídat na otázku, kterou jsme nepochopili.
   K porozumění slouží zmíněné otázky
    - Jaká je neznámá (co hledáme)?
    - Jaká jsou data (co známe)?
    - Jaké jsou podmínky?
 - Kontrolní otázky:
  Příklad s odvozením délky úhlopříčky hranolu o stranách a, b, c"
  - Použil jsi všechna data?
  - Délka, šířka a výška hrají stejnou roli,
   jsou ve ýsledném vzorečku proměnné zaměnitelné?
  - Když se výška zmenší na nulu, z hranolu se stane obdélník,
   když dosadíš za výšku nulu, dostaneš vzorec pro úhlopříčku obdélníka?
  - Když se výška bude zvětšovat, úhlopříčka by se měla prodlužovat,
   odpovídá tomu tvůj vzorec?
  - Když se všechny rozměry hranolu zvětší na stejný násobek,
   úhlopříčka by se měla prodloužit také na stejný násobek. Je to tak?

- 2. How to solve it - A Dialogue
 - Kde bych měl začít?
  Začni od zadání úlohy.
 - Co mám dělat?
  Představ si problém tak jasně a živě, jak jen dokážeš.
  Izoluj základní části problému:
  - "problem to prove": hypotéza a závěr
  - "problem to find": neznámá, data a podmínky.
  Dívej se na problém z různých stran a hledej styčné body s tím, co už znáš.

- 3. Short dictionary of heuristics
 Asi nejobsáhlejší část knihy, není "short",
 některá hesla kraťoučká, opravdu slovníková hesla,
 jiná vlastně kapitoly.
 
 Zaujalo:
 - dělení problémů na "problem to find" a "problem to prove"
  (neuvědomoval jsem si a) že zásadní b) že vyčerpávající (všechny problémy))
 - Pappus...
 - ...

- 4. Problems, hits, solutions
 Příklady problémů, k nim nápovědy a nakonec řešení.

Napsat komentář