Přehled úloh GeoTestu podle témat a obtížnosti

Přehled úloh GeoTestu

Připravili jsme přehled planimetrických konstrukčních úloh připravených v GeoTestu.
Je jich více než 200 a možná se v seznamu už špatně hledá. Nabízíme tedy přehled úloh rozdělený do skupin podle tématu a/nebo
obtížnosti.

Přitom mnohé úlohy (většinu úloh) pochopitelně najdete zařazené v několika skupinách.
V připravených skupinách uvádíme u každé úlohy její číslo (abyste ji snáze našli v databázi úloh), symbolicky zadání a dále
uvádíme, jestli jde o úlohu vhodnou pro žáky základní školy (a tím pádem i pro středoškoláky, protože ti mají mnohdy
s řešením konstrukčních úloh stejné problémy jako na základní škole), nebo jestli je k jejímu řešení třeba užít nějakou „pokročilejší“
poučku, konstrukci, vztah. Jde o hrubé rozdělení, údaje o obtížnosti uvádíme v seznamu úloh GeoTestu u každé úlohy
mezi jejími atributy (viz text Filtry, atributy úloh ).

Značení obtížnosti:

Z … pro základní školu (tj. pro středoškoláka by měla být spíše lehčí, ale …)
S … pro střední školu (tj. pro žáky základní školy je to úlohy buď obtížnější nebo je v ní využit středoškolský poznatek)

Značení v zadání úloh:

A, B, C … jsou vrcholy
a, b, c … délky příslušných stran
alfa, beta, … velikosti vnitřních úhlů při vrcholech A, B, …
e, f délky úhlopříček, e=|AC|, f=|BD| (pro mnohoúhelníky)
Sa, Sb, … středy příslušných stran
S střed rovnoběžníku, opsané kružnice, …
Pa, Pb, … paty výšek na příslušné strany
T … těžiště
V … průsečík výšek

Typy úloh:

Cvičné úlohy ovládání GeoGebry a řešení úloh v GeoTestu filtr C_
a základní planimetrické konstrukce
Konstrukce trojúhelníků filtr TR_
trojúhelníky pravoúhlé
trojúhelníky rovnoramenné a rovnostranné
trojúhelníky rovnoramenné a rovnostranné – lehčí
trojúhelníky – klasické konstrukce
trojúhelníky – klasické konstrukce – lehčí
trojúhelníky – méně časté konstrukce
trojúhelníky – zadané pomocí nějaké kružnice
trojúhelníky – vlastnosti průsečíku výšek
trojúhelníky – podobnost
trojúhelníky – využití zobrazení
Konstrukce mnohoúhelníků filtr MN_
obecné
pravidelné
rovnoběžníky a lichoběžníky
Konstrukce kružnic filtr KR_
Zobrazení filtr pt_
Deskriptivní geometrie filtr DG_
kuželosečky filtr KU_
Mongeovo promítání filtr MP_

Napsat komentář