Brooks: The Mythical Man-Year

Frederick P. Brooks, Jr.: The Mythical Man-Month. Essays on Software Engineering

Autor – manazer projektu OS/360, clanky na ruzna temata vyvoje softwaru.


Frederick P. Brooks, Jr.: The Mythical Man-Month. Essays on Software Engineering

Autor – manazer projektu OS/360, clanky na ruzna temata vyvoje softwaru.


1. The Tar Pit
Rozdíl mezi programem, programovým produktem (zobecnění, testy), programovým systémem (interfacy, integrace) a systémem programových produktů. Každý přechod (osy XY) autor odhaduje na 3-násobek práce, takže posledni potrebuje 9-krat vice casu.

Pěkný přehled, proč je programování radost.

2. The Mythical Man-Month
Titulní kapitola, hlavní myšlenka, že lidi a měsice NEJSOU záměnné, že s přidáním lidí přibydou lineární (zaškolení) i kvadratické (komunikace) náklady.

3. The Surgical Team
Rozdíly v produktivitě programátorů 1:10, návrh týmu uspořádaného kolem hlavního programátora.
Něco z toho zrejmě už neplatí (sekretářky pro hlavního i jeho pravou ruku).

4. Aristocracy, Democracy and System Design
Konceptuální integrita, důležitost. Je lépe, když věc navrhuje jeden človek, max. malý tým.
Zkušenost: Externí specifikace, 10 schopných lidí by o 3 měsíce nestihlo, místo nich 250 jiných, kteří to o 3 měsíce nestihli a výsledek je horší.

5. The Second-System Effect
Nejhorší je druhý systém, protože člověk není tak obezřetný jako u prvního, kdy ví, že je to poprvé a protože si navymýšlí další features.

6. Passing the Word
Důležitost psané specifikace.

7. Why Did the Tower of Babel Fail?
Druhý velký inženýrský projekt (po Noemově arše), první inženýrské fiasko.
Předpoklady: 1) jasný cíl (ano) 2) Lidská síla? (ano) 3) Materiál? (ano) 4) Dostatek času? (ano) 5) Dostatečná technologie (ano). Selhali na problém v komunikaci.
Jak týmy komunikují. Deník projektu.

8. Calling the Shot
Data různých autorů a projektů o velikosti projektu a výkonnosti programování.

9. Ten Pounds in a Five=pounds Sack
Problémy velikosti (paměti), dnes asi neaktuální.

10. The Documentary Hypothesis
Každý projekt se točí kolem malého počtu dokumentů. Jaké dokumenty potřebuje softwarový projekt a jaké katedra. Analogie.

11. Plan to Throw One Away
První versi stejně zahodíte, tak je lepší s tím počítat. Dnes, s iterativním vývojem, asi neaktuální.

12. Shart Tools
Počítače, knihovny, terminály… Dnes asi neaktuální.

13. The Whole and the Parts
Jak ladit. Testovat specifikaci, psát shora dolů, zbytek asi neaktuální.

14. Hatching a Catastrophe
Milníky, nezametat pod koberec, nad-šéf by neměl přebírat a řešit problémy, o kterých se dozví, protože mu o nich šéf

přestane říkat.
OK: Rozlišovat schůzky na status-review x problem-action. držet scheduled a-zároveň estimated.

15. The Other Face
Zdrojový text je pohled pro počítač, dokumentace je pohled pro člověka. Jaká by měla být dokumentace, proč NE vývojové diagramy
(měly smysl, dokud jeden obdélník byla hromada instrukcí, teď typicky jeden příkaz ve vyšším jazyku a tedy nemá smysl).
Nabádání, jak psát self-documenting program, příklad, z dnešního pohledu nepěkný („dlouhé“ identifikátory jsou QLTSRQ),
sem tam GOTO atd.

16. No Silver Bullet – Essence and Accident in Software Engineering
Asi nejobsažnější část, četl jsem ji už samostatně. Veliký pokrok v hardwaru, lze čekat takový pokrok i ve vývoji softwaru?
Dělí problémy na accidental a essential. Probírá je a ukazuje, co by šlo dělat (a že nic z toho nezrychlí vývoj softwaru desetkrát).
Essential Difficulties, krom jiného to, že software je neviditelný (jak by pomohlo vizualisovat!).
Vyřešené accidental obtíže: jazyky vyšší úrovně, time-sharing, vývojová prostředí (IDE).
Naděje: Ada a pokroky ve vyšších jazykách, OOP, Umělá inteligence, Expertní systémy, Automatické programování, Grafické programování, verifikace programu, Prostředí a nástroje, Workstations.
Slibné útoky na Conceptual Essence: Kup místo piš(!), Zjemňování požadavků a rychlé prototypování, Pěstování/růst softwaru místo stavby, velcí designéři.

17. „No Silver Bullet“ Refired
Reakce na reakce na NSB.

18. Propositions of The Mythical Man-Month“ True or False?
Přehledný výčet všech tvrzení z MM-M kapitol 1.-15.

19. The Mythical Man-Month after 20 Years
Pohled na minulé kapitoly z odstupu.

Napsat komentář