Konstrukce nejen geometrické

Připadlo nám zajímavé KONSTRUOVAT namísto HLEDAT (JEDNO SPRÁVNÉ) řešení…

ATest

Konstrukcí může být víc, není jediná správná (kterou je potřeba se naučit), některé mohou být lepší, některé horší, dá se posuzovat, hledat, zkoušet — a to je asi to, co chceme žáky učit.
Zkuste si to tady jako host a kdybyste chtěli založit učitelský účet, napište!