Snadné konstrukce trojúhelníku – pro základní školu

Snadné konstrukce trojúhelníku – pro základní školu

(Rovnostranné trojúhelníky jsou ve zvláštním textu – těžší a lehčí)

Snadné konstrukce trojúhelníku – pro základní školu

(Rovnostranné trojúhelníky jsou ve zvláštním textu – těžší a lehčí)

Značení v tomto textu:

A, B, C … vrcholy
Sa, Sb, Sc … středy příslušných stran
a, b, c … délky stran
ta, tb, tc … délky tečen
va, vb, vc … délky výšek
oa, ob, oc … osy stran

Úlohy:

Z 10 s,s,s  
Z 80 A, osy stran oa, ob viz 108, 190
Z, S 81 O, A na straně c, alfa
Z 85 A, B, ta, tb viz 136, 141
Z 121 s,u,s
Z 122 u,s,u (123 dopočíst úhel)
Z 140 Sa, Sb, Sc
Z 107 C, Sa, Sb
Z 108 A, Sa, Sc
Z 100 Sestrojit těžiště
Z 101 Sestrojit ortocentrum
Z 105 Sestrojit konkrétní střední příčku
Z 102 Sestrojit střed opsané kružnice
Z 103 Sestrojit střed vepsané kružnice
S 104 Sestrojit středy připsaných kružnic
Z 90 Sestrojit opsanou kružnici
Z 91 Sestrojit vepsanou kružnice
Z 1029 s, s, s
Z 1030 sestrojit úsečku délky rovné obvodu
Z 1031 Sestrojit ABC, dáno: obvod o, a, c=AB
Z 17 AB, r (poloměr opsané kružnice), délka b
Z 18 ta=ASa, délky tb, c
Z 1035–1038   přemístění trojúhelníku – shodnost přímá a nepřímá

Zpět na přehled témat

Napsat komentář