Možná méně obvyklé konstrukce trojúhelníku

Konstrukce trojúhelníku – ne zcela běžné, učebnicové

Konstrukce trojúhelníku – ne zcela běžné, učebnicové

Značení v tomto textu:

A, B, C … vrcholy
T … těžiště
α, β, γ … vnitřní úhly
Sa, Sb, Sc … středy příslušných stran
Pa, Pb, Pc … paty výšek na příslušné strany
Ta, Tb, Tc … body dotyku příslušné strany s vepsanou kružnicí
a, b, c … délky stran
ta, tb, tc … délky tečen
va, vb, vc … délky výšek
oa, ob, oc … osy stran
O … střed opsané kružnice
r … poloměr opsané kružnice
ρ … poloměr vepsané kružnice
I … střed vepsané kružnice

Úlohy

viz 136

Z 17 AB, r (poloměr ops. kružnice), b
Z 18 ta=ASa, tb, c
Z 80 A, osy stran oa, ob viz 108, 190
Z, S 81 O, A na straně c, alfa
Z, S 82 Sa na ose oa, ob, r
Z 85 A, B, ta, tb viz 136, 141
Z, S 86 Sa, Sb, ta, tb viz 136, 141
S 131 pravoúhlý, odvěsna AC a na ní bod dotyku vepsané kružnice
S 132 pravoúhlý, odvěsna AC a poloměr vepsané kružnice
S, Z 134 Body dotyku stran s vepsanou kružnicí
Z 135 O, Sa, Sb viz 190, 80
Z 136 T, Sa, Sb viz 141, 85, 86
Z 140 Sa, Sb, Sc
Z 107 C, Sa, Sb viz 80, 108, 190
Z 108 A, Sa, Sc viz 80, 107, 190
Z 141 T, A, B viz 136, 85, 86
Z 167 A, Sa, B viz 161, 141
Z 168 B, T, Sa
Z 169 O, T, Sa viz 189
S 174 A, Sa, b, c (středová souměrnost)
Z 189 O, A, Sa
Z 190 O, přímky stran a, b viz 108, 80
S 191 připsané kružnice k, l (stejnolehlost kružnic, společné tečny)
S 193 připsané kružnice k, l (stejnolehlost kružnic, společné tečny)
S 192 připsaná kružnice k, vepsaná l (stejnolehlost kružnic, společné tečny)
S 194 připsaná kružnice k, vepsaná l (stejnolehlost kružnic, společné tečny)
S 195 A, ro (vepsaná kružnice), c (tečny z bodu)
S 196 A, ro (vepsaná kružnice), vc (tečny z bodu)
S 197 A, s (střed veps. kruž.), Pc
S 198 kI (vepsaná kružnice), Sa, Tb (tečny v bodě, z bodu)
Z 199 A, B, i (střed veps. kružnice) (tečny v bodě i z bodu)
S, Z 200 A, Pa, Pb
S, Z 201 A, Pb, Pc
S, Z 202 Pa, Sa, Sb
S, Z 203 Pc, Sa, Sb
 
S, Z 240 Pc, Sc, vc, c
S (Z) 249 A, Tb, ρ, γ  
S (Z) 250 A, I, Ta  
S (Z) 251 A, B, Ta  
S (Z) 252 A, Ta, Tc  
S (Z) 253 A, Tb, Pc  

Další úlohy, v nichž jsou zadány středy stran:

  kromě lehkých úloh 135, 136, 140, 180 a dalších 86, 202, 203 uvedených výše dále:
S, Z 241 Sa, Sb, ta, b  
S, Z 242 Sa, Sb, tc, b  
S, Z 243 Sa, Sb, ta, alfa  
S, Z 244 Sa, Sb, ta, vc  
S, Z 245 Sa, Sb, vc, alfa  
S, Z 246 Sa, Sb, vc, b  
S, Z 247 Sa, Sb, r (poloměr opsané), b  
S, Z 248 oa, ob, r, a  
S (Z) 208 O, T, a  
S (Z) 209 O, A, Pa  
S (Z) 210 V, Pc, Sa  

Obtížnější úlohy, které vyžadují pokročilejší znalosti:

Obrazy ortocentra v osových souměrnostech podle stran trojúhelníku leží na kružnici trojúhelníku opsané.
Případně (není to třeba, ale lze využít – v úloze 207 vlastnosti Kružnice devíti bodů).

S 204 A, V, kružnice opsaná (obrazy ortocentra)
S 205 Ac, V, poloměr opsané kružnice r (obrazy ortocentra)
S 206 A, V, střed opsané kružnice o  (obrazy ortocentra)
S 207 A, V, těžiště T (obrazy ortocentra nebo kružnice 9 bodů)
S 208 A, O, T
S 211 A, V, Sc
S 212 A, V, Sa (obrazy ortocentra)
S 213 O, V, Sa (obrazy ortocentra)
S 214 O, V, a (obrazy ortocentra)
S 215 T, V, a (obrazy ortocentra + Eulerova přímka)
S 216 O, T, a (viz 214, ale stačí vlastnost T ve třetině těžnice)
S 230 Ta, Tp (připsaná k BC), ρ, 2ρ stejnolehlost
S 231 Ta, Tp (připsaná k BC), Tb body dotyku vepsané a připsané kružnice

Navrhované sady úloh:

* Vlastnosti opsané kružnice, os stran (kolmost): 135, 190, 189, 202, 17
* Vlastnosti těžnic a těžiště: 136, 141, 18
* Vlastnosti stejnolehlosti mezi vepsanou/připsanými kružnicemi: 191–194
* Vlastnosti vepsané kružnice, strany-tečny: 134, 195–199, 250–252
* Vlastnosti středních příček (rovnoběžnost se stranou): lehké 108, 140 a dále 203, 202, 136
* Vlastnosti průsečíku výšek: 204–207, 210–215
* Středy stran: lehké na úvod – 108, 140, 136, 135 a další 86, 241–245; nakonec 246, 247 a 202, 203

Zpět na přehled témat

Napsat komentář