Deskriptivní geometrie, kuželosečky

Deskriptivní geometrie, kuželosečky

Úlohy z deskriptivní geometrie vznikaly po tematických celcích, takže úlohy procvičující jedno téma jsou seřazené za sebou a není je třeba podrobněji komentovat.

Zatím jsou k dispozici tato témata:

Deskriptivní geometrie, kuželosečky

Úlohy z deskriptivní geometrie vznikaly po tematických celcích, takže úlohy procvičující jedno téma jsou seřazené za sebou a není je třeba podrobněji komentovat.

Zatím jsou k dispozici tato témata:

Kuželosečky

filtr KU_

5008–5070 konstrukce kuželosečky z daných prvků,
převažují vlastnosti tečny v bodě 
 

Mongeovo promítání

filtr MP_

4010–4019 Stopníky přímky
 
4030–4039 Přímka v rovině, která není promítací
4040–4049 Hlavní přímky roviny, která není promítací
4050–4062 Bod roviny, která není promítací
4064–4069 Bod promítací roviny
4072–4075 Přímka promítací roviny
4076–4081 Hlavní přímky promítací roviny
4082–4090 Průsečík přímky s promítací rovinou
4091–4096 Průsečík přímky s rovinou
4097–4099 Průsečnice rovin
 
4100–4119 a 4130–4139 Spádové přímky roviny, která není promítací
4120–4129 Spádové přímky promítací roviny
 
4140–4153 Kolmice (v bodě roviny) k rovině, která není promítací
4154–4159 Kolmice (v bodě roviny) k promítací rovině
4160–4165 Rovina kolmá k přímce
4170–4182 Kolmice (z bodu) k rovině
4185–4199 Pata kolmice
 
4310–4313 Skutečná délky úsečky
4315–4318 Skutečná velikost trojúhelníku
 
4320–4326 Vzdálenost bodu od roviny, která není promítací
4327–4332 Vzdálenost bodu od promítací roviny
4340–4349 Vynést výšku nad rovinu, která není promítací
4350–4355 Vynést výšku nad promítací rovinu

Zpět na přehled témat

Napsat komentář