GeoTest!

GeoTest je prostředí pro zadávání a řešení geometrických konstrukčních úloh.


Co to je

GeoTest je pokus usnadnit učitelům zadávání a vyhodnocování konstrukčních úloh
a usnadnit žákům jejich řešení. Se společným cilem – vyřešit více úloh.

Jak to funguje

GeoTest je webová aplikace, kterou můžou učitelé i žáci používat odkudkoliv.
Jádrem GeoTestu je GeoGebra, program pro tvorbu geometrických konstrukcí.
V něm žáci tvoří geometrické konstrukce jako řešení úloh a nechávají si je automaticky vyhodnotit.

Učitel v GeoTestu založí účty svým žákům a potom může vytvářet skupiny představující jednotlivé úkoly.
Skupina má seznam žáků, kteří do ní patří, seznam úloh, které do ní patří a termíny odkdy-dokdy mohou být řešeny.

Žák se přihlásí, vybere si skupinu, v ní úlohu a může konstruovat.
Když odevzdá řešení, dozví se, zda je správně, když ne, může zkusit najít chybu a odevzdat nové řešení.

Řešení se vyhodnocují automaticky, (téměř) okamžitě a nezávisle na tom, jak pěkně umíte rýsovat.
GeoTest kontroluje SPRÁVNOST konstrukce, nikoliv její SHODU s nějakým vzorem, takže pokud žák vyřeší úlohu jakýmkoliv, i nepředpokládaným způsobem, úkol splnil.

Učitel v GeoTestu vidí přehled, jaké úlohy kdo vyřešil i seznam odevzdaných řešení.

Proč by měl učitel používat GeoTest

Protože může zadat a hlavně vyhodnocovat písemku nebo domácí úkol tak snadno, jako nikdy předtím.

Co GeoTest může přinést učitelům

  • snadnější zadávání domácích úloh
  • snadnou/bezpracnou kontrolu a opravování
  • více řešených a vyřešených úloh
  • více informací o tom, co žákům jde a co jim nejde
  • …a více času na přemýšlení, jak jim to vysvětlit
  • zjištění, že studenty řešení geometrických úloh může bavit

Kde

GeoTest najdete na adrese geotest.geometry.cz, na vyzkoušení z pozice žáka se můžete přihlásit jako uživatel guest s prázdným heslem, najdete tam několik zadaných úkolů tak, jak je vidí žáci. Jako učitelé budete moci vybírat z více než 300 připravených úloh (které jako žák nevidíte).

Co za to

Nic. GeoTest je zdarma pro nekomerční využití, podobně jako GeoGebra.
Pokud chcete vytvořit učitelský účet, pošlete mail.

Záruky

Žádné. Může nefungovat připojení k internetu, server, v tom programu určitě budou nějaké chyby…
Takže nepoužívejte GeoTest k řízení letadel, jaderných elektráren ani ničeho, na čem by záležel lidský život.
Myslíme si, že i přesto může poskytovat dobrou službu.

Další informace

Napsat komentář