Prohlížení a přehledy výsledků žáků

výběr úlohy

Prohlížení výsledků žáků

Stránka s přehledem studentských řešení každé skupiny úloh je prostředím, kde najdete všechny potřebné informace.

Prohlížení výsledků žáků

Stránka s přehledem studentských řešení každé skupiny úloh je prostředím, kde najdete všechny potřebné informace.

výběr úlohy

Hned jak novou skupinu naplníte úlohamivyberete žáky, kteří budou úlohy řešit, uvidíte v okně vpravo tabulku, jejíž políčka se budou postupně barevně zaplňovat značkami indikujícími odeslaná řešení žáků.


Zelená políčka „OK“ znamenají, že úlohu žák vyřešil úspěšně, žluté otazníky vypovídají o dosud neúspěšných pokusech.

Čísla vedle jmen (na obrázku jsou nezřetelná) ukazují, kolikrát žák/student odevzdal nějaké řešení některé z úloh skupiny, „kolik námahy věnoval řešení úkolu“.

Toto číslo nevypovídá nic o tom, kolik pokusů bylo neúspěšných a kolik úspěšných. Často se stává, že se řešitel vrátí k úloze, kterou již úspěšně vyřešil, přitom, když hledá chybu v jiné úloze.


výběr úlohy
výběr úlohy

Zmíněná drobná čísla u jmen žáků v tabulce skrývají přístup k další funkci určené k získání informací o pokusech a postupu řešení žáka.

Pokud na číslo kliknete levým tlačítkem myši při současném stisku klávesy Ctrl, otevře se v prohlížeči nová záložka. Pokud prostě jen kliknete, otevře se stránka s přehledem řešení v samostatném okně.


Obrázek vpravo ukazuje příklad obsahu takové stránky. Je v ní přehled o všech pokusech žáka o řešení jednotlivých úloh aktuální skupiny.

Ve výpise vidíte datum a čas odevzdání řešení, jméno a příjmení žáka, úspěšnost pokusu (OK pro úspěšný pokus, pro pokus neúspěšný) a název úlohy.


výběr úlohy

vybrané a nevybrané úlohy

V lené polovině okna se vypisuje seznam posledních odevzdaných řešení všech žáků. Seznam je řezen dle času odevzdání řešení. U každého z nich vidíte podobné údaje, jako ve výše zmíněné záložce:

  • Datum a čas
  • Jméno a příjmení žáka
  • Úspěšnost pokusu – „OK“ nebo „…“
  • Název úlohy

…zpět…

Napsat komentář