Jak se řeší úloha

výběr úlohy

Výběr a prohlížení úloh – Jak se řeší úloha

Úlohy už umíme najít v připraveném seznamu. Můžeme je tedy vybrat do skupiny.

Při sestavování skupiny – úkolu si úlohy, které zamýšlíte do skupiny zařadit, raději nejprve vyzkoušejte. V seznamu sice vidíte zadání, ale teprve poté, co si vyzkoušíte jejich řešení, dobře poznáte, je-li úloha pro vaše žáky snadná nebo obtížná.
Přidáno: nad modrým "informačním" čtverečkem se učitelům objevuje poznámka k úloze či jejímu řešení.

Výběr a prohlížení úloh – Jak se řeší úloha

Úlohy už umíme najít v připraveném seznamu. Můžeme je tedy vybrat do skupiny.

Při sestavování skupiny – úkolu si úlohy, které zamýšlíte do skupiny zařadit, raději nejprve vyzkoušejte. V seznamu sice vidíte zadání, ale teprve poté, co si vyzkoušíte jejich řešení, dobře poznáte, je-li úloha pro vaše žáky snadná nebo obtížná.
Přidáno: nad modrým "informačním" čtverečkem se učitelům objevuje poznámka k úloze či jejímu řešení.

výběr úlohy

Tlačítkem Přidat zařadíme úlohu mezi vybrané úlohy skupiny.
Tlačítkem Prohlédnout otevřeme okno s appletem, v němž úlohu řešíme.


Vybrané úlohy mají místo tlačítka Přidat tlačítko Vyřadit. Můžeme si tak své rozhodnutí o zařazení úlohy do skupiny kdykoliv rozmyslet a seznam vybraných úloh změnit.
Vedle tlačítka Vyřadit je tlačítko tlačítko  v , které slouží ke změně pořadí vybraných úloh v seznamu.


vybrané a nevybrané úlohy

úprava skupiny

V okně, které se otevře po výběru úlohy, vidí řešitel pod údaji o skupině zadání úlohy.

V  Java appletu se vstupními parametry úlohy pak úlohu řeší pomocí dostupných nástrojů GeoGebry.


Po vyřešení úlohy odešle tlačítkem Odeslat zobrazené řešení svou konstrukci k vyhodnocení.
Pokud úlohu nevyřešil, může se pomocí tlačítka Zpět vrátit do seznamu úloh a buď pokračovat řešením jiné úlohy, nebo opustit danou skupinu a případně se odhlásit.
Učitel vidí při prohlížení úlohy zcela stejné prostředí jako žák, včetně tlačítka s možností vyhodnocování správnosti řešení.

V řešení úloh může žák po opětovném přihlášení kdykoliv pokračovat.


úprava skupiny

Po návratu do seznamu úloh skupiny vidí žák změnu v políčku vlevo od zadání úlohy – objeví se v něm záznam o řešení úlohy – nápis OK a zelené zabarvení a číslo udávající počet odevzdaných řešení před/po vypršení koncového termínu skupiny.

úprava skupiny

úprava skupiny


Řešení úloh po koncovém termínu skupiny je možné,

vyhodnocuje se a zaznamenává. Skupina je však barevně vyznačena a žák je informován, že jeho řešení už nebude započteno mezi včas odevzdaná řešení.

Učitel má však přehled i o řešeních odevzdaných po termínu.

Podívejte se do další kapitoly tohoto tutoriálu na to, jaké informace získá učitel při prohlížení výsledků žáků ve svém – učitelském – prostředí.

…zpět…

Napsat komentář