Než začnete využívat Geotest… (povídání pro učitele)

Vážení kolegové, učitelé,

v GeoTestu je pro vás připraveno jiné prostředí než pro vaše žáky. Žákovské prostředí si můžete vyzkoušet po přihlášení jako guest. Určitě to udělejte dříve, než začnete se svými žáky GeoTest využívat.
Úkoly, které jsme pro „veřejného žáka“ připravili, jsou pouze ukázkové. Jako učitelé budete mít mnohem větší výběr úloh.

Tento krátký úvod není tutoriál (ten najdete zde), je to „jen“ povídání, které by Vám mělo pomoci orientovat se v tom, kolik úsilí je třeba pro využití GeoTestu vynaložit (a jak malé může být) a co vám to přinese.

Při řešení úloh je potřeba (kromě znalosti základních konstrukcí GeoGebry) přesně dodržet zadání úlohy. Pro automatické vyhodnocení potřebuje systém dostat potřebná a správně označená data, je proto důležité správně pojmenovávat všechny výstupní prvky. Úlohy je třeba vždy řešit obecně, tak aby řešení v modelu stále reagovalo na dynamickou změnu hodnot vstupních parametrů. Na možná úskalí při řešení upozorňuje náš přehled ČASTÉ CHYBY.

Nejskrytějším problémem, na který narazí i velmi šikovní studenti, je nutnost sestrojit korektní konstrukci, která bude správná i pro jiné než zadané hodnoty výchozích parametrů (polohy bodů, čísla…). V konstrukcích by se neměly objevit žádné subjektivně zvolené objekty (volně zvolený bod, výběr jednoho ze dvou průsečíků atd., pokud tato volba ovlivní správnost řešení. Podivejte se, co potřebují vědět vaši žáci.

Jakkoli je právce v programu GeoGebry intuitivní, není možné očekávat, že žáci budou se systémem úspěšně pracovat, pokud GeoGebru dosud neznají. Pro práci s Geotestem potřebují jen základy ovládání programu, ale je nutné je s nimi předem seznámit. Podle našich zkušeností postačuje asi dvacetiminutová instruktáž s možností GeoGebru aktivně vyzkoušet. Dalších přibližně 10 minut je třeba věnovat objasnění požadavků na správné řešení úloh GeoTestu. Základní rady k ovládání programu obsahuje náš NÁVOD.

Pokud již od nás máte učitelský účet – uživatelské jméno a heslo (pokud ne, NAPIŠTE SI NÁM O NĚJ), vstoupíte po přihlášení do aplikace do učitelského prostředí. V tomto prostředí můžete zakládat a spravovat účty svých žáků (po založení nového žáka mu systém pošle logovací jméno a heslo na uvedenou e-mailovou adresu) a sestavovat (a prohlížet) jednotlivé úkoly pro žáky z předem připravených úloh. Jediné, co pro to musíte udělat, je založit pro každý plánovaný úkol novou skupinu – sadu úloh. Pro každou sadu vyberete žáky, kteří mají úkol řešit a úlohy, které jim chcete zadat k řešení. Skupina je vymezena dvěma časovými údaji – začátkem, odkdy je skupina viditelná a přístupná žákům, a koncem, který omezuje čas určený žákům k řešení.
Velmi doporučujeme začít práci se skupinou, která obsahuje cvičné úlohy na ovládání geoGebry a zařadit do ní všechny žáky.

Každou úlohu, kterou plánujete zařadit do skupiny, si nejprve sami vyzkoušejte. Text zadání nemůže plně vystihnout všechna možná úskalí, na která při řešení můžete narazit a při řešení lépe odhadnete obtížnost úlohy.

To je vše. Dále už jen sledujete, jak si vaši žáci při řešení vedou. Kdykoliv zobrazíte skupinu, vidíte tabulku s přehledem řešení jednotlivých žáků. Zeleně vybarvená pole značí úspěšně vyřešené úlohy, žlutá signalizují neúspěšné pokusy.

Skupiny jsou otevřené k řešení i po uplynutí koncového časového termínu. Žákovská řešení odevzdaná po termínu však v tabulce přehledu vidíte jen tehdy, pokud tuto možnost záměrně zvolíte.

…zpět…

Napsat komentář