Zobrazení

Úlohy procvičující shodná a podobná zobrazení
a konstrukce útvarů s využitím zobrazení

Úlohy procvičující shodná a podobná zobrazení
a konstrukce útvarů s využitím zobrazení

Cvičné úlohy – nácvik správné konstrukce obrazu útvaru s využitím nástrojů GeoGebry (jsou uvedené také v textu Cvičné úlohy )

2 Obraz bodu ve středové souměrnosti
1008 Obraz bodu v osové souměrnosti
401–403 Otočení úsečky
404–406 Otočení kružnice
407, 408 Obraz kružnice v osové souměrnosti
409, 410 Posunutí kružnice
411 Obraz trojúhelníku ve středové souměrnosti
412, 413 Posunutí trojúhelníku
414–417 Obrazy přímky v posunutí, středové a osové souměrnosti
420, 421 Kružnice ve stejnolehlosti
422, 423 Úsečka ve stejnolehlosti
424 Trojúhelník ve stejnolehlosti
426 Přímka ve stejnolehlosti

Konstrukce trojúhelníků využívající zobrazení – texty trojúhelníky – podobnosttrojúhelníky – využití zobrazení

Další konstrukce (s přímými nástroji, ve variantě Zpk i bez nich):

S 425 Najít středy stejnolehlosti úseček
S 427 Najít středy stejnolehlosti kružnic
S 440–442 Nejkratší cesta (osové souměrnosti)
S 450 Čtverec (osová souměrnost)
S 451 Příčka útvarů s daným středem hledané příčky
S 452 Rovnostranný trojúhelník (otočení o 60°)
S 453 Příčka útvarů (stejnolehlost)
S 454 Příčka útvarů (posunutí)
S 455 Příčka útvarů (osová souměrnost)
S 456, 464 Čtverec (středová souměrnost)
S 457, 458 Pravoúhlý rovnoramenný trojúhelník
S 459, 461 Rovnoběžník
S 460 Příčka útvarů (osová souměrnost)
S 462 Rovnoramenný trojúhelník
S 463 Tětiva kružnice dělená daným bodem v daném poměru
S 465 Čtverec (otočení)

Zpět na přehled témat

Napsat komentář