Konstrukce trojúhelníku využívající vlastnosti podobnosti

Konstrukce trojúhelníku využívající vlastnosti podobnosti (případně stejnolehost)

Konstrukce trojúhelníku využívající vlastnosti podobnosti (případně stejnolehost)

Značení v tomto textu:

A, B … vrcholy
a, b, … délky příslušných stran
Pa … pata výšky na stranu a
alfa, beta,… velikosti vnitřních úhlů při vrcholech A, B, …
va, vb, … výšky na příslušné strany
ta, tb, … délky těžnic na příslušné strany

Úlohy

Z, S 143 AB + poměr délek stran
Z, S 144 va=APa + poměr délek stran
S (Z) 145 A na přímce a, r (poloměr kružnice opsané) + poměr délek stran
S (Z) 146 A na přímce a, r (poloměr kružnice opsané) + úhly

Volné úlohy (bez umístěného prvku)

S (Z) 320 beta, gama, tb
S (Z) 321 beta, gama, va
S (Z) 322 beta, gama, a+b
S (Z) 323 beta, gama, a+va
S (Z) 324 beta, gama, o

Zpět na přehled témat

Napsat komentář