Konstrukce trojúhelníku, které využívají shodná a podobná zobrazení

Konstrukce trojúhelníku, které využívají shodná a podobná zobrazení

Konstrukce trojúhelníku, které využívají shodná a podobná zobrazení

Značení v tomto textu:

A, B, C, … vrcholy
a, b, … délky příslušných stran
Sa, Sb, … středy příslušných stran
alfa, beta,… velikosti vnitřních úhlů při vrcholech A, B, …
T… těžiště
va, vb, … výšky na příslušné strany
ta, tb, … délky těžnic na příslušné strany

Úlohy

S 174 A, Sa, b,c (středová souměrnost)
S 175 A, Sa, b,beta (středová)
S 176 A, Sa, beta, gama    (středová)
S 177 T, Sc, tb, alfa (středová)
S 209 A, V, Sc (středová)
S 210 V, Pc, Sa (středová)

Volné úlohy (bez pevně umístěného prvku)

S 304 alfa, c, b-a (osová souměrnost)
S 305 beta, c, b-a (osová)
S 306 beta, c, b+a (osová)
S 310 c, vb, a+b (osová)
S 311 o, va, alfa (osová)
Z, S 1035–1038 přemístění trojúhelníku – shodnost přímá a nepřímá

Úlohy využívající středovou souměrnost, doplnění na rovnoběžník, stejnolehlost

Z, S 170 A, T, tb=tc=2ta (ale spíše vystačíme bez zobrazení)
S 171 A, T, tb=ta tc=2/3*ta
S 180 A, T, délky tb, tc
S 184 BC, délky va, tb
S 185 BC, délky vb, tc
S 191 připsané kružnice k, l (stejnolehlost kružnic, společné tečny)
S 193 připsané kružnice k, l (stejnolehlost kružnic, společné tečny)
S 192 připsaná kružnice k, vepsaná l   (stejnolehlost kružnic, společné tečny)
S 194 připsaná kružnice k, vepsaná l (stejnolehlost kružnic, společné tečny)

Zpět na přehled témat

Napsat komentář