Geotest: Historie, změny

Seznam změn v GeoTestu


Seznam změn v GeoTestu

23. 1. 2014:
Přejmenování objektu pro ty, kdo používají tablety, vzorník řeckých písmenek pro Copy (-Paste).
31. 12. 2013:
HTML5-verse.
31. 12. 2013:
Seznam nejnovějších řešení na přihlašovací stránce.
Teď zobrazuje názvy úloh v nastaveném jazyce.
07. 10. 2013:
Seznam nejnovějších řešení na přihlašovací stránce.
01. 10. 2013: Další nové úlohy, aktuální počet je 551.
24. 9. 2013:
Hromadné zakládání žáků, vytváření nových skupin se stejnými žáky.
Podrobnosti zde.
22. 8. 2013:
Nová možnost zobrazení struktury řešení.
10. 6. 2013:
Na žádost kolegů jsme přidali asi dvacet úloh — konstrukcí lichoběžníku a rovnoběžníku — převážně (ale nejen) pro základní školu. Přibylo také několik obtížnějších úloh na konstrukci trojúhelníku.
19. 4. 2013:
Při vytváření loginu se odstraní háčky a čárky,
učitel při opravování vlastností žáka vidí jeho login
…a ještě jedna (časově omezená!) drobnost s odevzdanými řešeními, zvažte sami, jak s ní naložíte.
31. 12. 2012: Více než 500 úloh.
13. 12. 2012:
Změna formátu data z yyyy-mm-dd na dd.mm.yyyy.
Tlačítko na vstup pro návštěvníky.
10. 12. 2012:
Učitel po přihlášení kromě seznamu svých skupin vidí také poslední odevzdaná řešení svých žáků — bez ohledu na skupinu, takže pokud chce vidět, jestli žáci řeší, nemusí proklikávat skupiny.
30. 11. 2012:
Nově zakládaný žák
má e-mailovou adresu (pro zaslání loginu a hesla) předvyplněnou adresou učitele,
takže učitel nemusí hledat maily svých žáků a může jim dopředu založit účty a pak ve třídě rozdat papírky s loginy a hesly.
30. 11. 2012:
Rozdělení seznamu odevzdaných řešení (ve skupině i pro jednoho žáka) po dnech, snad trochu přehlednější.
10. 10. 2012: Mapka počtu vyřešených úloh.
9. 10. 2012: Prevence opakovaně odesílaných výsledků (snahy nahradit kvalitu řešení kvantitou).
3. 10. 2012: Přehled výsledků žáků napříč skupinami.
25. 9. 2012: Učitel může hromadně změnit třídu — třeba všem z 6.A na 7.A.
30. 8. 2012: Tlačítka na rychlé filtrování seznamu úloh.
29. 8. 2012: Postupně přibývají základní úlohy z deskriptivní geometrie.
Zatím jsou k dispozici základní úlohy z Mongeova promítání.
24. 8. 2012: Během prázdnin jsme přidali několik dalších úloh na konstrukci trojúhelníků.
Pro vás, kdo už GeoTest používáte, uvádíme jejich čísla: 178, 179, 187–201
snazší úlohy: 134–139
obtížnější úlohy, případně úlohy, které vyžadují znalosti navíc: 202–206.
23. 8. 2012: V seznamu úloh už najdete i nepolohové konstrukční úlohy.
(Mají čísla 301–309.)
13. 04. 2012: Více než 200 úloh.
20. 3. 2012: Při skrytí některých nástrojů musíme některé úlohy řešit pouze pravítkem a kružítkem.
Úlohy mají stejné zadání i číslo, liší se jejich sada nástrojů a řešení připouští i ne zcela korektní postupy. Tyto varianty jsou vyznačeny barvou a písmeny Zpk.
4. 3. 2012: V seznamu úloh postupně přibývají jednodušší klony některých úloh.
Úlohy mají stejné zadání i číslo, liší se jejich vyhodnocení – řešení připouští i ne zcela korektní postupy. Snazší varianty jsou vyznačeny barvou a písmenem Z.
10. 2. 2012: Z okna s vyhodnocením řešení zmizel odkaz na odhlášení.
30. 1. 2012: V seznamech úloh přibyly zbývající Pappovy úlohy (19 byla + nové 21–25) a pár snazších úloh o kružnici (41, 42).
Již dříve, asi před měsícem, jsme seznam rozšířili o úlohy o shodných zobrazeních a stejnolehlosti. Úlohy cvičné 401–416 a úvodní 420–427 a pak úlohy 451–463 využívající zobrazení v konstrukčních úlohách.
24. 1. 2012: V seznamech úloh teď učitel vidí Šárčiny poznámky, v čem mohou žáci při řešení té které úlohy chybovat..
…žáci je nevidí a musí se i nadále spoléhat na svou hlavu.
24. 1. 2012: Opravy HTML nekorektností ve stránkách GeoTestu..
…něco, co jsem dělal od prosince a  a teď to uploadoval.
16. 12. 2011: Oprava chyby v seznamu žáků ve skupině – v MSIE tlačítko Potvrdit mazalo seznam žáků.
6. 12. 2011: V seznamu žáků ve skupině přidaná tlačítka Potvrdit a Zpět i nahoru nad tabulku.
14. 11. 2011: V seznamu úloh učitel vidí, kolikrát byla která úloha zadaná (všemi učiteli, ve všech skupinách).

Napsat komentář