PROSOKSVI MFF UK (Kabinet software a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy) pořádá soutěž v programování pro středoškolské studenty.
KSVI MFF UK (Kabinet software a výuky informatiky Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy) pořádá soutěž v programování pro středoškolské studenty.PROSO je soutěž v programování.

Soutěží se na dálku, pomocí webového prohlížeče se odevzdávají zdrojové texty, vyhodnocování probíhá online.

První kolo končí 31. ledna 2011.

Podrobnosti: http://ksvi.mff.cuni.cz/proso

Napsat komentář